Taxacions Immobiliàries i Peritatges Judicials a Andorra 

Qui som

Taxand 888 és la marca associada amb Oceanic, empresa experta en taxacions, valoracions immobiliàries, peritatges judicials i assessoria immobiliària al Principat d' Andorra.

Taxand 888 està especialitzat en serveis de prestació i elaboració de peritatges relacionats amb els següents àmbits: Taxacions hipotecàries. Informes de valoració per saber el valor de mercat d'una propietat dins del Principat d’Andorra.

La nostra experiència es fonamenta en diversos anys d’experiència en el mercat immobiliari i en l’ elaboració de dictàmens i informes judicials destinats únicament i exclusivament als administradors judicials i als Honorables Batlles del Principat, actuant com a Pèrit Judicial. Taxand 888 disposa de personal qualificat per a oferir una àmplia gamma de serveis, tant en els sector públic com en el sector privat.

Pèrit Judicial Immobiliari EIC 888 | Agent i Gestor de la Propietat Immobiliària AGIA 176.


Informes de valoració

 • Informes de taxació per la finalitat garantia hipotecària.
 • Informes de valor de mercat de béns immobles.
 • Informes d’ actualitzacions de valor de mercat.
 • Informes de taxació per la determinació del patrimoni de les institucions d'inversió col·lectiva immobiliàries.
 • Informes de taxació per la determinació del patrimoni immobiliari dels fons de pensions.
 • Informes pericials destinats a processos judicials.
 • Valoració de carteres i fons immobiliaris.
 • Valoració del preu just a efectes d’ expropiació.
 • Valoracions administratives per a recursos de fiscalitat, successions i transmissions patrimonials i revisions d’I.T.P.

Valoració d'immobles

 •  Habitatges, pisos.
 • Solars i terrenys.
 • Edificacions unifamiliars.
 • Edificacions plurifamiliars.
 • Finques rustiques.
 • Promocions i autopromocions.
 • Locals comercials.
 • Naus Industrials.
 • Immobles singulars.
 • Massiva valoració d'immobles i préstecs hipotecaris.
 • Explotacions econòmiques.
 • Concessions administratives.
 • Be mobiliari.

Taxacions immobiliàries i peritatges judicials

 • Peritatges Judicials (Saig i Batllia).
 • Herències.
 • Separacions i divorcis.
 • Permutes
 • Informes tècnics.

Altres gestions

 • Project manager.
 • Assessorament i estudi de viabilitat d’ inversions immobiliàries.
 • Tramitació de Certificat d’eficiència energètica.
 • Etiqueta d’ eficiència energètica.
 • Cèdula d’Habilitat.